REÁLIE

Mutanti jsou obecně utlačovaná a obávaná menšina, která se poněkud liší podle zemí. Ve Spojených státech amerických se vyvinuly mutantní frakce známé jako X-Meni a Bratrstvo. X-Meni usilují o podporu soužití mezi lidmi a mutanty, a Bratrstvo otevřeně využívá síly k ochraně mutantních práv nebo dokonce přímo mutantní nadřazenost.

Před čtyřmy lety, se ve Spojených státech drasticky zvýšila anti-mutantní aktivita, kvůli katastrofálním incidentům na cestě s mutantními právy, kdy vypukla energie a zabila tisíce nevinných civilistů (lidí i mutantů). Tato katastrofa se stala známou jako událost "15.července" po datu, kdy k ní došlo, často zkráceně " 7/15 ". Incident vyvolal rozsáhlé nepokoje. Na nějaký čas se v ulicích objevil chaos, s mutanty bojujícími s lidmi (X-Meni se snažily zadržet Bratrstvo, to vše stále způsobovalo masivní poškození majetku).

Kvůli incidentu 7/15 byly rychle zavedeny drsné anti-mutantní zákony. Krátce poté, jak X-Meni, tak Bratrstvo zmizeli za záhadných okolností. V souladu se změněným Patriotovým zákonem byla společnosti Sentinel Services dána ústavní pravomoc zastavit jakéhokoliv mutanta, kterého považují za potenciální hrozbu, bez ohledu na předchozí občanská práva. Lidé obecně viděli tento proti-mutantní zásah jako obnovující pořádek. Těsně předtím, než X-Meni zmizeli, jedním z jejich posledních činů bylo založit Mutant Underground.

Mutantní X-Gen 

X-GEN

Mutanti se odlišují od člověka přítomností X-genu, který uděluje mutantům mimořádné nadlidské síly a schopnosti. Je také známo, že X-gen způsobuje fyzické změny, které se liší mezi mutanty. Mohou mít divoce se měnící biologii v závislosti na povaze jejich mutace. Zatímco někteří nemusejí vykazovat změny ve svém vzhledu, jiní vykazovali takové změny na kůži nebo očích. U většiny lidí se mutace normálně projevují během puberty, často v důsledku stresující nebo traumatické události, přesto se najdou někteří mutanti, kteří mají od narození aktivní X-gen. Stejně jako všechny genetické rysy může X-gen zůstat spící a vynechávat generace. Většina mutantů, nejprve přistupuje k jejich schopnostem prostřednictvím silných emocí, jako je strach, bolest nebo vztek, přesto že je to nespolehlivý prostředek k jejich ovládání. Obtíž, s nimiž čelí tolik mutantů, když se pokouší ovládat své schopnosti, je to, že se jim nepodaří využít něco pozitivního.


TŘÍDY MUTANTŮ

První

  • Mutanti kteří mistrně ovládají jen jednu schopnost, většinou nijak výjimečnou, spíš jen vylepšené lidské schopnosti např. akrobacii, zvířecí sluch či velkou sílu

Druhá

  • Skupina mutantů schopná napáchat určitou škodu. Většinou mají jednu velmi vyvinutou nebo dvě středně vyvinuté schopnosti. Např. procházení zdí, schopnost vidět skrz objekty, technopatie.

Třetí

  • Mutanti kteří jsou téměř nezničitelní, dokáží napáchat velmi mnoho škody. Mutanti kteří mají mistrně rozvinutou jednu schopnost která je široce rozvětvená na poli působení a nebo dvě přičemž jedna je potlačena.

Čtvrtá

  • Extrémně silní s několika na sebe navazujícími schopnostmi, schopni napáchat velké plošné škody. 

Pátá

  • Mutant dokáže napáchat plošnou škodu v celém okolí pouhým mávnutím ruky. Nejnebezpečnější. Velká škála schopností všechny velmi vyvinuté. Patří sem mutanti, kteří dokáží své schopnosti rozvíjet téměř až za hranici nemožného.

Společenství

Mutant Underground

  • Mutantní podzemí je řízená odbojová skupina, působící proti Sentinel Services a jejich mutantní lovecké činnosti. Snaží se poskytnout útočiště pro pronásledované mutanty a bojovat proti korupční vládě, která má za úkol uvěznit je. Mutantní podzemí je celonárodní síť, která vznikla po přijetí anti-mutantních zákonů. Síť byla vytvořena krátce předtím, než X-Meni zmizeli.


Hellfire Club

  • Hellfire Club je mutantní teroristická organizace. Podobně jako Mutant Underground se snaží bojovat proti proti-mutantním akcím, věří však, že lidé a mutanti nebudou schopni koexistovat a budou podporovat používání nadměrné síly a agresivních akcí. Klub je veden radou známou jako vnitřní kruh. V současné době se organizace snaží oživit a poslala několik agentů, aby infiltrovali pozice politické moci.


Sentinel Services

  • Služba Sentinel Services, je vládní agenturou v rámci ministerstva obrany USA. Jeho jediným, největším účelem je ochrana národa před protizákonnými mutantními hrozbami, nebo to tak tvrdí. Tato agentura byla obviněna ze zbytečného zaměřování a uvěznění mutantů v zadržovacích střediscích. I když není nezákonné být mutant, je nezákonné skrýt jej před vládou. Používání mutantní schopnosti na veřejnosti, je ekvivalentní používání veřejně smrtelné zbraně, a to může vést k uvěznění. Sentinel Services pracuje s malým dohledem a kvůli pozměněnému "Patriot Act" mohou porušovat občanská práva a unášet a zadržovat mutanty bez potřeby příkazu nebo advokáta, pokud se předpokládá, že mutant představuje nebezpečí pro komunitu. Služba Sentinel Services využívá různé technologie pro zachycování mutantů, jako jsou drony pro skenování míst a čtvrtí pro podezřelé